MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UNIJNE WSPARCIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. ”BUDOWA TERMINALA EUROPORT W MAŁASZEWICZACH”Drukuj

  • 22/03/2012 10:34:20

UNIJNE WSPARCIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU  pn.
”BUDOWA  TERMINALA EUROPORT W MAŁASZEWICZACH”12 marca 2012 r. w Warszawie EUROPORT Sp. z o.o. (Beneficjent) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja Wdrażająca) podpisały umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Åšrodowiska 2007-2013, priorytet VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4 rozwój transportu intermodalnego.

Wartość całkowita projektu zawarta w podpisanej umowie to 76.409.594,15 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 22.949.129,41 PLN.

CEL PROJEKTU: celem projektu jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków poprzez budowę terminala w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol w powiecie bialskim.
Cele projektu są zgodne z celami określonymi w § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Åšrodowisko na lata 2007 – 2013, ponieważ otrzymana pomoc przyczyni się do wspierania rozwoju gospodarczego kraju, tworzenia zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego przez rozwój łańcuchów transportowych wykorzystujących transport kolejowy oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU: przedmiotem projektu jest budowa Terminala EUROPORT w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol.
Głównymi elementami terminalu będą:
1.    punkt przeładunkowy wraz z polami składowymi kontenerów z zainstalowaną torową suwnicą kontenerową,
2.    stanowiska odstawcze dla naczep siodłowych oraz nadwozi wymiennych przeładowywanych na punkcie kontenerowym ze specjalnych wagonów kolejowych,
3.    magazyn wysokiego składowania z torami N i S przyrampowymi oraz plac manipulacyjno – ładunkowy dla jednostek drogowych podstawianych pod czynności ładunkowe do doków w ścianie bocznej magazynu,
4.    waga samochodowa,
5.    obiekty zaplecza administracyjno – socjalnego, dyspozytorni.

W ramach realizacji projektu pn. „BUDOWA TERMINALA EUROPORT W MAŁASZEWICZACH” uwzględniono koszty infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego jak również zakup systemów informatycznych, maszyn i urządzeń niezbędnych do przeładunku kontenerów.

Prace budowlane na terenie Terminala EUROPORT w Małaszewiczach trwają od marca 2011 roku. Ich zakończenie zaplanowano do końca 2014 r.

Zdjęcia i wizualizacje prowadzonej inwestycji pn. ”BUDOWA TERMINALA EUROPORT w Małaszewiczach” oraz wszystkie aktualne informacje dot. przebiegu inwestycji dostępne są na stronie www.cleuroport.pl

  Informacja prasowa EUROPORT Sp. z o.o.

77,616,741 unikalne wizyty