MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w TerespoluDrukuj

  • 06/01/2009 14:24:10

Images: news
Images: news Images: news

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu „Rozbudowa
i przebudowa Komisariatu Policji w Terespolu” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie

 

W pierwszym naborze projektów w 2005 roku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie – w obszarze 2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa – złożyła projekt, którego celem ogólnym jest wzmocnienie ochrony obszaru Schengen poprzez poprawę infrastruktury na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zaś celem bezpośrednim przebudowa i rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu. W dniu 20 września 2007 roku Minister Spraw Zagranicznych Norwegii wydał pozytywną decyzję w sprawie przyznania środków finansowych dla projektu PL0209 „Przebudowa i rozbudowa Komisariatu Policji w Terespolu”. Wartość przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 958229 Euro, przy czym koszty kwalifikowalne wynoszą 769609 Euro, zaś kwota przyznanego grantu – 654168 Euro (85% kosztów kwalifikowalnych). W trakcie realizacji projektu podjęte zostaną działania związane z przebudową i rozbudową siedziby komisariatu, budową drogi dojazdowej i chodników, stworzeniem obszaru zieleni oraz pierwszym wyposażeniem w sprzęt biurowy i informatyczny. Zostało już zakończone pierwsze działanie związane z Dobudową na stronie wschodniej obecnego Komisariatu Policji w Terespolu budynku 3 kondygnacyjnego z dyżurką. Planowany termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na wrzesień 2009 roku.


Images: news


Images: news

77,819,027 unikalne wizyty