MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

XXII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 21/02/2013 08:50:23

W czwartek, 14 lutego br. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie odbyła się XXII SESJA RADY GMINY TERESPOL, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. Podczas obrad radni wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności wójta gminy Terespol. W trakcie sesji rada podjęła również uchwały:
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013,
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany,
- w sprawie nadania nazwy placu w Kobylanach,
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
- w sprawie  pozbawienia kategorii dróg gminnych, część drogi nr 100823L i część drogi nr 100824L z jednoczesnym ich wyłączeniem z użytkowania.

Zachęcamy  do zapoznania się  z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem  http://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Uchwały Rady Gminy, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Po zakończeniu obrad Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski odznaczył Pana Jana Kraciuka MEDALEM „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” oraz wręczył pamiątkowy dyplom na ręce Pani Anny Puzaitis za aktywność kabaretu „Młode Lisy”, który w niedzielę 10 lutego świętował pięciolecie działalności.
Podczas XXII Sesji Rady Gminy pożegnano Komendanta Komisariatu Policji w Terespolu Pana Stanisława Olesiejuka, który z dniem 15 lutego 2013 roku przeszedł na emeryturę.63,257,615 unikalne wizyty