MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

XXVI Sesja Rady GminyDrukuj

  • 03/09/2013 11:46:15

XXVI Sesja Rady Gminy

W poniedziałek, 26 sierpnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Ostapczuk.

W pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol w 2013 roku.

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

- w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013,

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol,

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży,

- zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol,

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Terespol własności nieruchomości z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny.

Zachęcamy  do zapoznania się  z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Uchwały Rady Gminy, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

63,038,777 unikalne wizyty