MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PASOWANIE NA UCZNIADrukuj

  • 28/10/2013 10:25:09

Åšlubowanie uczniów klas I to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Uroczystość taka odbyła się w poniedziałek 21 października w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach, a w dniu 24 października w Zespole Szkół im. Makuszyńskiego w Małaszewiczach a także w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach.

Dzieci przygotowują się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. W niezwykłej, odświętnej atmosferze, przy specjalnie przygotowanych na ten dzień dekoracjach, w obecności wszystkich uczniów w szkole  i przy wprowadzonym sztandarze szkoły „pierwszaki” składali ślubowanie: być dobrym uczniem, dbać o honor szkoły, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych a swoją postawą sprawiać radość wychowawcom i rodzicom.

 

     Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach 

          Szkoła Podstawowa w  Kobylanach

 

 1

 

  Szkoła Podstawowa w Neplach

 

Po ślubowaniu dyrektorzy szkół dokonali symbolicznego przyjęcia każdego dziecka w poczet uczniów, nazywanego „pasowaniem na ucznia”. W każdej ze szkół wychowawczynie klas pierwszych przygotowały część artystyczną, odmienną w swej formie, ale w wykonaniu dzieci tak samo uroczą i radosną.

Ze strony starszych koleżanek i kolegów popłynęły serdeczne przywitania, mnóstwo życzeń i zapewnienia pomocy, wręczano upominki. Pan Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol skierował do uczniów i nauczycieli list z gratulacjami i życzeniami oraz ufundował wszystkim uczniom klas I plecaki, które przedstawiciele gminy na uroczystości ślubowania wręczyli dzieciom.  Każdą uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Przy okazji ślubowania klas I odbyły się również pasowania na Przedszkolaka.

... w Małaszewiczach

... w Kobylanach

GALERIA ZDJĘĆ

89,865,650 unikalne wizyty