MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OTWARCIE SIECI DRÓG GMINNYCH Drukuj

  • 24/06/2009 10:23:32

OTWARCIE SIECI DRÓG GMINNYCH

– NOWE OSIEDLE MAŁASZEWICZE

23 czerwca br. z inicjatywy mieszkańców odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanych ulic na nowym osiedlu w Małaszewiczach oraz ulicy Ogrodowej. Poświęcenia dróg dokonali Proboszcz z parafii pw. Åšw. Katarzyny w Małaszewiczach ks. Jerzy Kasprzycki oraz proboszcz z parafii pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach ks. Michał Ciuchaj. Elementem kończącym cześć oficjalną było przecięcie wstęgi przez Duszpasterzy, Przedstawicieli Władz Samorządowych Gminy Terespol, Wykonawców oraz przedstawiciela mieszkańców Sołtysa wsi Małaszewicze. Po części oficjalnej odbyło się wspólne biesiadowanie, które zostało zorganizowane dzięki wkładowi własnemu mieszkańców oraz hojności sponsorów.

Budowa ulic na osiedlu została faktycznie zakończona 28.11.2008r. Zakres robót obejmował budowę ulic: Wrzosowej, Spacerowej, Długiej, Pięknej, Wspólnej, Wesołej, Spokojnej, Bocznej, Ciasnej i Podleśnej . W ramach prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm oraz chodniki i zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej .Ogółem długość ulic 1,688 km. Wartość robót 1 627 886,08 zł brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre-Drom Sp. z o.o. Biała Podlaska.

D. Wowczeniuk
77,689,363 unikalne wizyty