MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

140 ROCZNICA ÅšMIERCI FRANCISZKA JASZCZOŁDADrukuj

  • 28/10/2013 11:29:09

Na cmentarzu w Kobylanach znajduje się pomnik rodzinny Kamilli z Rudnickich i Franciszka Jaszczołdów.  Franciszek Jaszczołd był znanym XIX - wiecznym architektem i planistą ogrodów, postacią ważną dla lokalnej społeczności. Zaniedbany wygląd nagrobka nie odpowiadał pozycji i zasługom Franciszka Jaszczołda. Od momentu powstania nagrobek nie był poddany poważniejszym zabiegom renowacyjnym. Stan pomnika wymagał pilnego podjęcia prac konserwatorskich.  Dzięki wspólnym staraniom mieszkańców i proboszcza parafii prawosławnej w Kobylanach,  zabytkowy pomnik w bieżącym roku został poddany pracom renowacyjnym, w trakcie których został naprawiony fundament, zrekonstruowany brakujący krzyż i zwój papieru na polu inskrypcyjnym, a powierzchnia kamienia oczyszczona i zabezpieczona przed działaniem wody opadowej. Wykonano także zabieg uczytelnienia liter inskrypcji.

Prace renowacyjne za kwotę 12603 zł. wykonał artysta plastyk konserwator dzieł sztuki Bartosz Markowski. Koszty wymienionych prac pokryli: Parafia Prawosławna  pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach  - 301,50 zł, Gmina Terespol – 6301,50 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Białej Podlaskiej – 6301,50 zł.

Franciszek Jaszczołd (ur. 1806 w Warszawie, zm. 6 września (wg. innych źródeł 6 października) 1873) – polski architekt tworzący m.in. na Podlasiu.

Wybrane prace

  • Przebudowa pałacu w Konstantynowie,
  • Pałac Pusołowskich wraz z ogrodem w Mereczowszczyźnie1838 (wspólnie z Władysławem Marconi),
  • Pałac i park w Wistyczach koło Brześcia,
  • Pałac i park w Kowerdziakach,
  • Pałac i park w Korczewie, później przebudowywany,
  • Pałac i park w Roskoszy,
  • Pałac i park w Patrykozach,
  • Pałac i park w Neplach.
77,819,587 unikalne wizyty