MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”Drukuj

  • 10/12/2013 09:55:24


Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

W sierpniu 2012 roku Senat ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych Gminna Biblioteka Publiczna, upamiętniła 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego poprzez zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Terespol, kształtując tym samym świadomość i postawy patriotyczne młodego pokolenia.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: plastycznej dla uczniów klas IV-VI oraz prezentacji multimedialnej dla uczniów klas I-III gimnazjum.
6 grudnia br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Spośród prac plastycznych i multimedialnych, które wpłynęły, jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:
W kategorii: Praca plastyczna
I miejsce – Oliwia Domańska – ucz. kl. V ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
II miejsce – Kamil Chilkiewicz – ucz. kl. V ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
III miejsce – Anna Artemuk – ucz. kl. V ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
W kategorii: Praca multimedialna
I miejsce – Aleksandra Sowa – ucz. I kl. Gimn. z ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
II miejsce – Krzysztof Kwieciński – ucz. III kl. Gimn. z ZS im. Wł. St. Reymonta
w Małaszewiczach
Wyróżnienia:
Weronika Pytka - ucz. kl. IV ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
Beata Nikoniuk – ucz. kl. IV Szkoły Podstawowej im. J.U. Niemcewicza w Neplach
Mateusz Wasyluk - ucz. kl. V Szkoły Podstawowej im. J.U. Niemcewicza w Neplach
    
W tym  samym czasie przeprowadzony został również konkurs wiedzy na temat projektu “Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Każdy z uczestników, który prawidłowo odpowiedział na dwa pytania wylosował atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Gminę Terespol.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim, którzy wzięli udział w konkursach dziękujemy za  patriotyczna postawę,  przygotowanie prac oraz poświęcony czas .
Nagrodzone prace można obejrzeć w budynku Urzędu Gminy Terespol oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Terespol oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

GALERIA ZDJĘĆ

PRACĘ MULTIMEDIALNE

77,569,481 unikalne wizyty