MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Informacja Drukuj

  • 03/07/2009 08:47:01
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
,informuje
W związku z obecną sytuacją sanitarno - epidemiologiczną spowodowaną gwałtownymi ulewami i wystąpieniem wód z koryt rzek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej uprzejmie prosi o poinformowanie ludności na podległym terenie o zachowanie ostrożności na terenach zalanych i podtopionych wodą.
Mając na wzgledzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo ludności a w szczególności dzieci, proszę o wprowadzenie zakazu kąpieli w miejscach przypadkowych oraz na rzekach.
Na nadzorowanym terenie w sezonie letnim 2009 dopuszczono 3 kapieliska, w których woda spełnia wymogi sanitarne, tj. żwirownie w Chotyłowie i Międzyrzecu Podl. oraz zalew w Kobylanach.
Kąpielisko
Z uwagi na fakt, iż wody zawierają duże ilości związków organicznych co stwarza niebezpieczeństwo dla organizmów żywych nie należy wyławiać, zbierać płynących żywych lub śniętych ryb.
Ponadto na posesjach prywatnych gdzie stwierdzono zalanie lub podtopienie wodą nalezy przeprowadzić skuteczne mycie i dezynfekcję sprzętu oraz wyposażenia.

77,628,467 unikalne wizyty