MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGODrukuj

  • 07/01/2014 14:13:03

7 stycznia w Serwisie samorządowym PAP  zostały  opublikowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego . Każdy może sprawdzić, jakie tereny są zagrożone.

Dyrektywy unijne nałożyły na kraje członkowskie obowiązek opracowania i podania do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych, stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednym z etapów wdrażanie tej dyrektywy było stworzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (mapy dostępne są pod adresem http://mapy.isok.gov.pl/imap/). Zgodnie z nimi , każdy może sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszka, jest zagrożone powodzią, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

Przedstawione na mapach obszary stanowią podstawę do planowania zagospodarowania przestrzennego na różnych poziomach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina, że granice obszarów uwzględnia się w: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
 „Powódź to naturalne zjawisko i nie można go całkowicie wyeliminować, można jednak ograniczyć jego negatywne skutki" - podkreśla ministerstwo w komunikacie.

Jak dodaje MAC, sposobem na to jest racjonalna polityka przestrzenna, czyli między innymi unikanie lokowania inwestycji na szczególnie zagrożonych ternach. Dlatego informacje przedstawione na mapach mogą być przydatne zarówno dla mieszkańców jak i władz lokalnych.
We wszystkich tych dokumentach w ciągu najbliższego półtora roku będą musiały zostać wprowadzone stosowne zmiany.
Mapy zostały opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Poniżej wycinek mapy przedstawiający sytuację gminy Terespol.

77,693,525 unikalne wizyty