MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK KOBYLANY 2014Drukuj

 • 08/01/2014 08:31:34

I noworoczny_przeglad_koled_2014.jpgNoworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek Kobylany 2014  

Organizatorem Przeglądu jest: Gminny Ośrodek Kultury
Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1
 21-540 Małaszewicze

PRZEGLĄD ODBĘDZIE SIĘ: 02.02.2014R.

1. Cele Przeglądu:
 • Kultywowanie tradycji świątecznych        
 • Podtrzymanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek
 • Popularyzowanie znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek
 • Umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć  wykonawców
 • Rozwijanie zdolności autoprezentacji  
2. Warunki uczestnictwa:
 • Przegląd przeznaczony jest dla solistówKażdy z uczestników wykonuje jeden utwór
 • Przegląd ma formę prezentacji utworu muzycznego a capella, z akompaniamentem, lub z podkładem muzycznym
 • Kartę zgłoszenia należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 20 stycznia 2014 na prawidłowo wypełnionej karcie uczestnictwa
 • Kartę uczestnictwa według załączonego wzoru (kartę uczestnictwa można pobrać również ze strony internetowej www.gok-koroszczyn.pl) należy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze z dopiskiem „I Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Kobylany 2014lub na adres e-mail gok@gok-koroszczyn.pl 

3. Kategorie:

 • Uczestnicy występują w następujących kategoriach wiekowych:
    • I kategoria – klasy I - III
    • II kategoria – IV – VI
    • III kategoria – gimnazjum
    • IV kategoria – ponadgimnazjalne i starsze    
4. Termin:
 • Przegląd odbędzie się 02.02.2014r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol piętro II   


5. Kryteria oceny
Wykonawców będzie oceniać komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury według następujących kryteriów:
 • walory głosowe
 • własną interpretację kolęd i pastorałek
 • muzykalność
 • poczucie rytmu
 • dobór repertuaru
 • ogólny wyraz artystyczny (osobowość sceniczna i muzykalność)    
6. Nagrody i wyróżnienia:
W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody za zajęcie miejsca I, II, III,
Dodatkowo Organizator przewiduje po dwa wyróżnienia z każdej kategorii.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymują dyplomy.  
7. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy  zapewniają nagłośnienie i sprzęt odtwarzający, ewentualnie akompaniament (po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem). Występ z akompaniamentem na żywo.
Uczestnicy Przeglądu  występują wg kolejności zgłoszeń
Regulamin Przeglądu znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej www.gok-koroszczyn.pl
O wszelkich zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu Przeglądu zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni
Wszelkich Informacji dotyczących konkursu udzielają Panie: Marta Daniluk i Magdalena Jaszczuk od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00, pod nr telefonu 083 411 20 63

ZGŁOSZENIE
86,195,339 unikalne wizyty