MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWY PROJEKT SSERB SKIEROWANY DO GOSPODARSTW ROLNYCH - NABÓR UCZESTNIKÓWDrukuj

  • 28/01/2014 10:27:03

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt skierowany do rolników i otoczenia rolnictwa.
Temat projektu: „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”
Termin realizacji: 1.11.2013 – 31.10.2014 r
Partner Wiodący Projektu: Brzeski Obwodowy Związek Rolno – Gospodarczy z Białorusi

Celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy informacyjnej dla rolników z Polski, Białorusi i Ukrainy umożliwiająca wymianę doświadczeń, poszukiwanie rynków zbytu, stworzenie możliwości spotkania się na trzech konferencjach, zawiązania partnerstw i innych form współpracy jak spółki międzynarodowe, wymiana handlowa, dzierżawa itp.

Projekt powstał z myślą o sektorze, który borykając się z wieloma problemami ma szansę na rozwój poprzez zawiązywanie partnerstw, szukanie korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań, nowych kontaktów, poprzez otwieranie się na rynki Polski, Białorusi i Ukrainy. Każdy z nich charakteryzuje się inną specyfiką i otoczeniem formalno – prawnym, co stwarza nowe możliwości dla współpracy transgranicznej.
Zapraszamy do współpracy również otoczenie rolnictwa, mogące służyć doświadczeniem oraz wsparciem organizacyjnym.

Działania projektu:

1.    Projekt zakłada stworzenie wspólnej bazy danych w formie: strony internetowej z forum dla użytkowników, wydawnictwa w formie folderu oraz na płytach CD. Baza zawierać będzie podstawowe informacje, niezbędne zarówno do promocji jak i kontaktów między uczestnikami. Baza ma służyć wymianie informacji, przekazywaniu dobrych praktyk, zwłaszcza w tworzeniu grup producenckich, spółdzielni, klastrów itp., zawiązywaniu partnerstw, informacji dot. profilowania i specjalizacji produkcji rolniczej oraz działalności dodatkowej.  
2.    Kolejnymi działaniami projektu będą konferencje w Polsce, na Białorusi i Ukrainie z udziałem ekspertów i przedstawicieli gospodarstw rolnych.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug przyjmuje zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie i odesłanie Karty Zgłoszenia do dnia 28 lutego br. na adres sekretariat@euroregionbug.pl lub Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm. Do podstawowych informacji prosimy o załączenie jednej fotografii gospodarstwa

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: pobierz

77,675,563 unikalne wizyty