MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GRANICA JEDNYM Z TEMATÓW XXI FORUM GOSPODARCZEGODrukuj

  • 07/03/2014 11:14:58

Okazją do spotkania przedsiębiorców, naukowców i osób znanych ze sceny politycznej było  XXI dwudniowe Forum Gospodarcze w Toruniu, jeden  z największych kongresów gospodarczych w Polsce.

Tematem przewodnim Forum była „Integracja i Współpraca”, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. O kształcie polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie dyskutowali   przedstawiciele polityki, biznesu, samorządu, nauki, z kraju i zagranicy. Główne dziedziny jakie były poruszane na konferencji to  m.in..: gospodarka, rolnictwo, współpraca międzynarodowa, handel, środowisko, energetyka, infrastruktura, zdrowie, bankowość i finanse, sprawy społeczne.

Po uroczystym otwarciu i sesji plenarnej z udziałem gościa honorowego Pani  Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po Ryszardzie Kaczorowskim odbyła się dalsza część konferencji, w mniejszych panelach tematycznych. Jeden z paneli był poświęcony Przygranicznym szansom gospodarczym Polski i Białorusi. Moderatorem tego panelu był Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, natomiast w gronie prelegentów był m. in. przedstawiciel Konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Wicekonsul Siergiej Aleksiejew. Dyskusję rozpoczął  kilkunastominutowy film obrazujący sytuację obszaru przygranicznego na wschodniej granicy  Polski i Białorusi przygotowany przez UG Terespol.

ALBUM ZDJĘĆ

77,676,149 unikalne wizyty