MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROK KOŚCIUSZKOWSKI W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

  • 25/03/2014 10:58:57

Rok 2014 na terenie powiatu bialskiego został ogłoszony rokiem Tadeusza Kościuszki. 24 marca, dokładnie w 220 rocznicę przysięgi złożonej przez Naczelnika Państwa na rynku w Krakowie w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach odbyło się wspólne posiedzenie rad trzech samorządów – powiatu bialskiego, Miasta Terespol i gminy Terespol .

Obchody rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie okolicznościowy montaż słowno-muzyczny wykonała młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu i Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.

W dalszej części zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień władz samorządowych powiatu, miasta i gminy. Potem prelekcje wygłosili dr Szczepan Kalinowski, który mówił o "Tadeuszu Kościuszce bohaterze wielu narodów i jego śladach na Południowym Podlasiu" oraz o „Szlaku Kościuszkowskim na Południowym Podlasiu", a także dr Bogusław Korzeniewski o Bitwie pod Terespolem - 19 września 1794 r." Interesujące wykłady były ostatnim punktem Wspólnego Posiedzenia Rad.
Temu uroczystemu spotkaniu towarzyszyła także wystawa przygotowana na tą okoliczność przez dr Szczepana Kalinowskiego z jego zbiorów, odnosząca się do T. Kościuszki i Insurekcji.

ALBUM ZDJĘĆ

87,814,928 unikalne wizyty