MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POWIADOMIENIEDrukuj

  • 02/04/2014 09:04:25

Zarząd Wspólnoty  uprzejmie zaprasza Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Krzyczew na ogólne zebranie, które odbędzie się dnia 06 kwietnia 2014r. o godzinie 12:00 w świetlicy przy OSP Krzyczew.      
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia
2.  Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Ustalenie sposobu zagospodarowania gruntów Wspólnoty Wsi Krzyczew.
4.  Sprawy różne, wnioski.
5.  Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Zarząd Wspólnoty

87,815,324 unikalne wizyty