MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 10/04/2014 12:22:30

        Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny do dnia 30 maja 2014 r.

       Jednak ze względu na brak danych odnośnie ilości skupionej trzody chlewnej, mając na uwadze maksymalną  ilość tusz wieprzowych uzyskanych z dostarczonych do uboju świń, jaka może zostać objęta pomocą w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny - 20 000 ton, wnioski należy składać w możliwie krótkim czasie.

       Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu / częściowym przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2014 r., na rachunek wnioskodawcy wskazany we wniosku.

Proszę o informowanie zainteresowanych rolników na państwa terenie (gminy, miast) powiatu bialskiego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl

                                   /-/  Mariusz Łukaszuk

         Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

        Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

77,677,310 unikalne wizyty