MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 08/05/2014 10:53:28

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 WóJTA    GMINY   TERESPOL

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) podaję do wiadomości, że spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do  Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień   25 maja 2014 r.  będzie udostępniony do wglądu, na pisemny wniosek

  • w Urzędzie  Gminy Terespol,  Kobylany Plac  Ryszarda Kaczorowskiego 1   w  pokoju  nr 2 w dniach   9.05.2014 r. do  20.05.2014 r. w  godz. od 7.30   do  15. 30

 Zgodnie z art. 37  Kodeksu wyborczego każdy może wnieść do wójta reklamację w  sprawie nieprawidłowości  sporządzenia spisu wyborców.

77,691,010 unikalne wizyty