MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKADrukuj

  • 12/05/2014 13:39:38

10 maja 2014 r. w Białej Podlaskiej odbyły się Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.
Strażackie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Następnie w uroczystym przemarszu ulicą Brzeską z kościoła kolumna defiladowa udała się na Plac Wolności. Skład kolumny stanowiły orkiestry, kompanie honorowe straży, policji i straży granicznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, parlamentarzyści, kierownictwo Komendy Głównej PSP z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcami, przedstawiciele Związku OSP RP z druhem Waldemarem Pawlakiem, władze wojewódzkie z wojewodą lubelskim i marszałkiem województwa lubelskiego, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, władze powiatowe i gminne powiatu bialskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych ze strażą pożarną instytucji.
W uroczystościach uczestniczyli również goście z zagranicznych delegacji m.in z: Niemiec, Republiki Białorusi, Litwy, Ukrainy i Węgier.
Po przeglądzie pododdziałów odczytano monografię Bialskiej Straży Pożarnej, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP i symboliczne wbicie gwoździa. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz prezentacja pojazdów pożarniczych.
Potem strażacy pod przewodnictwem gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza przemaszerowali do sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie ponad 100 strażakom wręczono odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe.
Medalem za ratowanie życia i ochronne mienia został również  odznaczony prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.
W tym czasie na Placu Wolności odbywały się imprezy towarzyszące, tj. wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, koncert orkiestry dętej z Lubartowa, pokazy sprawności strażackiej oraz konkursy dla dzieci.

ALBUM ZDJĘĆ

86,330,852 unikalne wizyty