MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

FORUM MIAST PARTNERSKICH POLSKA – BIAŁORUŚDrukuj

  • 20/05/2014 13:18:01

W dniu 15 maja  2014r w Białymstoku odbyło się Forum Miast Partnerskich Polska – Białoruś zorganizowane przez Urząd Miasta Białystok. W forum uczestniczyli ambasadorowie Polski Białorusi, przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych obu państw ,  reprezentanci miast i powiatów partnerskich oraz organizacji pozarządowych z obu stron granic, w tym  także delegacja powiatu bialskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nad problemami współpracy pomiędzy Polską i Białorusią. Podkreślano rolę samorządów we wzajemnych kontaktach i wymianie oświadczeń, osiągnięć oraz sukcesów kulturalnych, gospodarczych i inwestycyjnych. Współpraca  taka odgrywa kluczową rolę w tworzeniu stabilnego państwa i stabilnego sąsiedztwa, co wpływa istotnie na poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność systematycznych spotkań, o ile to możliwe w cyklu rocznym. 

Kolejną propozycją było utworzenie banku danych, który gromadziłby informacje dotyczące atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych, modelowych rozwiązań administracyjnych, inwestycyjnych itp.

Zakres  tematyczny spotkania był bardzo szeroki,. Uczestnicy  spotykali się podczas czterech głównych paneli dyskusyjnych:

1. Rola Samorządowych instytucji kultury w  organizowaniu życia kulturalnego rozwoju społecznego miast.

2. Rozwiązania w obszarze letniego i zimowego utrzymania miast.

3. Standardy obsługi pasażerów w komunikacji publicznej.

4. Dostarczanie usług publicznych : organizacja, realizacja, nadzór.

Forum było również okazją do spotkań indywidualnych, nawiązania nowych kontaktów i podzielenia się doświadczeniami, sukcesami oraz sposobami rozwiązywania problemów i trudności.


87,814,088 unikalne wizyty