MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Badania mammograficzneDrukuj

  • 23/09/2009 10:18:45

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI NA 2009 ROK.

W dniach od 24 do 27 sierpnia w miejscowości Koroszczyn zostały przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi na 2009 rok, podjętego Uchwałą Nr XXI/119/09 Rady Gminy Terespol z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Badaniem została objęta grupa kobiet w wieku 40 - 49 lat, czyli urodzonych w latach 1960 – 1969, zamieszkałych na terenie gminy Terespol, u których już wcześniej nie zdiagnozowano zmian nowotworowych w piersi lub nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Dlaczego został wybrany ten przedział wiekowy? Według statystyk, kobiety z tego przedziału wiekowego należą do tej samej grupy ryzyka zachorowań na raka piersi jak objęte bezpłatnym programem NFZ panie z przedziału wiekowego 50 - 69 lat.

Od początku 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Terespol prowadzona była rekrutacja pacjentek do udziału w projekcie. W celu ułatwienia rekrutacji zostały wysłane imienne informacje do uprawnionych mieszkanek gminy Terespol, które miały skłonić kobiety do uczestnictwa w programie. Pojawiły się także informacje na stronach internetowych, w prasie lokalnej. Pozwoliło to utworzyć wstępne listy kobiet, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie. Akcja ta przyniosła natychmiastowe rezultaty w postaci dużego zainteresowania ze strony kobiet bezpłatnymi badaniami mammograficznymi. Na 449 uprawnionych, chęć skorzystania z badań wyraziło 204 kobiety. Wybór realizatora programu zdrowotnego został dokonany w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W celu zapewnienia jak najlepszych rezultatów projektu dwa tygodnie przed przyjazdem mammobusu wszystkie kobiety, które zadeklarowały swój udział w projekcie otrzymały pisemną informację o terminie badań i możliwości rejestracji telefonicznej bezpośrednio u wykonawcy badań.

Wszystkie panie które spełniały w/w warunki, a które wcześniej się nie zapisały z różnych przyczyn mogły poddać się badaniu w zasadzie do ostatniego dnia pobytu mammobusu.

Podsumowując akcję, 165 kobiet zgłosiło się na bezpłatne badania mammograficzne. Po dokonanej ocenie zdjęć mammograficznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIWO” Pracownia Diagnostyki Obrazowej z Lublina, pacjentki z ujawnionymi zmianami wymagającymi dodatkowej oceny zostały skierowane do dalszej diagnostyki.

Z przebadanych kobiet u 118 kobiet zmian radiologicznych podejrzanych o złośliwości nie stwierdzono, 36 kobiet zostało skierowanych na dodatkowe badania USG piersi, 7 kobiet na badania specjalistyczne, 3 kobiety na kontrolny skos piersi oraz 1 kobieta z racji podejrzanej zmiany radiologicznej została skierowana na badania specjalistyczne. Całość przedsięwzięcia sfinansowana została z budżetu gminy Terespol.

BADANIA ZOSTAŁY W CAŁOÅšCI SFINANSOWANE ZE ÅšRODKÓW BUDŻETU GMINY TERESPOL.

K.Bielecka

87,713,111 unikalne wizyty