MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Planowana budowa elektrowni jądrowej na BiałorusiDrukuj

  • 28/09/2009 13:32:36

Planowana budowa elektrowni jądrowej na Białorusi

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Lublinie zawiadamia, że strona białoruska przekazała wstępną dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej elektrowni jądrowej w Republice Białorusi, w kontekście trans granicznym dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji. Całość dokumentacji w języku polskim wyłożono do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 20-143 Lublin przy ul. Magnoliowej 4, II Pietro, pokój nr 32 w godzinach 7:30 – 15:30 oraz udostępniona na stronie BIP, adres e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl.

Lokalizacje wstępne elektrowni jądrowej to:

- lokalizacja Krasnopolańska ( punkt Bychowski);

- lokalizacja Kukszynowska ( Szkłowsko-Goreski punkt);

- lokalizacja Ostrowiecka ( punkt Ostrowiecki).

Za priorytetową uznano lokalizację białoruskiej elektrowni atomowej na północnym zachodzie Republiki Białoruś w centrum Rejonu Ostrowieckiego Obwodu Grodzieńskiego w odległości 200 km od Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane terminy uruchomienia bloków energetycznych białoruskiej elektrowni atomowej:

- blok energetyczny nr 1 – 2016 rok;

- blok energetyczny nr 2 – 2018 rok.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Åšrodowiska w Lublinie przy ul. Magnoliowej 4, II Pietro, pokój nr 32 w godzinach 7:30 – 15:30, w terminie 21 dni od dnia 16 września 2009 roku.

Z obwieszczeniem wraz z kompletem dokumentów w powyższej sprawie można także zapoznać się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Terespol.

86,331,394 unikalne wizyty