MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Spotkanie w sprawie przygotowania wspólnego projektu transgranicznegoDrukuj

  • 16/07/2014 15:41:33

  W dniSpotkanieu 15 lipca br. do Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego udała się polsko – białoruska delegacja w sprawie przygotowania wspólnego projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej po obu stronach Bugu. Z Polskiej strony w projekcie deklarują wziąć udział: Starosta Bialski Tadeusz Łazowki, Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie Tadeusz Milewski, Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej Zbigniew Łaziuk oraz Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Ze strony białoruskiej przedstawiciele Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi w Brześciu z Mikołajem Kuźnickim na czele oraz  Z-ca Dyrektora do spraw zagranicznych Brzeskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego Juri Kolesov.

Projekt uzyskał akceptację Marszałka i obietnicę wsparcia w staraniach w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W ramach projektu po polskiej stronie w pobliżu siedziby gminy powstałaby nowa strażnica PSP oraz centrum szkolenia strażaków. Po stronie białoruskiej byłoby to dokończenie siostrzanego już rozpoczętego projektu.

W zależności od warunków możliwe jest również doposażenie po obu stronach straży w specjalistyczny sprzęt.

Strony ustaliły, że liderem projektu będzie strona białoruska, a efektem wspólnego przedsięwzięcia będzie zawiązanie stałej współpracy transgranicznej na przygranicznych odcinkach transeuropejskiego korytarza A-2 w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, ratownictwa technicznego drogowego i kolejowego.

Przewidziane są wspólne szkolenia, wspólne ćwiczenia, wzajemna wymiana informacji i ułatwienia na granicy w przypadku konieczności pomocy sąsiedzkiej.

Poniżej wizualizacje projektów obiektów strażnicy PSP oraz centrum szkoleniowego strażaków.

 

PSP

Galeria zdjęć

87,813,866 unikalne wizyty