MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Remont drogi gminnej nr 100803 L w PolatyczachDrukuj

  • 18/07/2014 13:27:53

 

Polatycze remontW dniu 15 lipca 2014r. zakończono zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 100803 L w Polatyczach. Wykonawcą robót była spółka FEDRO z Osiecka, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Remont odcinka o długości 1 km, polegał na wzmocnieniu podłoża geowłókniną, ułożeniu warstwy wiążącej o grubości 3 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Wartość umowna robót   372 500,58 zł.

 

 

 

 

Polatycze remont

Polatycze remont

Polatycze remont

77,569,884 unikalne wizyty