MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XXXII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 23/07/2014 14:47:16

XXXII Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce w dniu 22 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach.
W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol.
W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:
• w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
• w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014,
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Biała Podlaska z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Małaszewiczach,
• w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego,
• zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
• w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Czytaj więcej...

77,689,310 unikalne wizyty