MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBWIESZCZENIEDrukuj

  • 28/09/2009 13:39:29

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Terespol informuje, że:

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr VII/41/99 Rady Gminy Terespol z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Terespol,

od dnia 19 października 2009 r.

rozpocznie się akcja wyłapywania bezdomnych psów na terenie gminy Terespol.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Terespol ma charakter stały.

Odłów bezdomnych psów prowadzić będzie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21 – 100 Lubartów, gdzie schwytane psy będą odwożone.

Wyłapywanie psów obejmuje psy uznane za bezdomne – pozostawione bez opieki człowieka.

Wójt Gminy Terespol

Terespol dnia 28.09.2009 r

Krzysztof Iwaniuk

77,570,367 unikalne wizyty