MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POŻEGNANIE WAKACJI W KOBYLANACHDrukuj

 • 14/08/2014 08:04:06

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY
I Cele konkursu :

 • Kultywowanie obrzędów związanych ze świętem plonów;
 • Inspirowanie twórczości artystycznej;
 • Eksponowanie piękna płodów rolnych;
 • Prezentacja i promocja poszczególnych sołectw z terenu gminy Terespol. II Zasady konkursu
 1. W konkursie uczestniczyć mogą :
  • Rady  Sołeckie z terenu gminy Terespol;
  • Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Terespol;
  • Stowarzyszenia artystyczne i kulturalne z terenu gminy Terespol.
 2. Każda miejscowość wystawić może tylko jeden wieniec.
 3. Forma i kształt wieńca dowolna.
 4. Preferowane będą konstrukcje tradycyjna z użyciem naturalnych materiałów.
 5. Do wykonania wieńca można użyć zbóż, kwiatów, warzyw oraz innych naturalnych elementów dekoracyjnych.
 6. Wykorzystane materiały i forma wieńca nawiązywać musi do  święta plonów .
 7. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
 • Wartość artystyczna i  kulturowa;
 • Estetyka wykonania;
 • Różnorodność zastosowanych materiałów;
 • Kreatywność;
 • Nawiązanie do tradycji;
 • Zaangażowanie mieszkańców miejscowości /koła/stowarzyszenia.
 1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Terespol.
 2. Przy wieńcu  należy dołączyć informację na temat wykonawcy/-ów  oraz nazwę miejscowości, koła  lub stowarzyszenia.
 3. Obok wieńca należy umieścić dokumentację zdjęciową  prac przy tworzeniu wieńca wraz z imionami, nazwiskami miejscami zamieszkania osób pracujących przy wieńcu.
 4. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi  podczas Pożegnania Wakacji w dniu 30 sierpnia 2014 r. na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach.

   NAGRODY:    

 • I miejsce    - 500 zł   
 • II miejsce  -  300zł  
 • III miejsce  -  200 zł   

Zwycięski wieniec będzie  reprezentował gminę Terespol na Dożynkach Powiatowych w Szelest  (gminie Rossosz) w dn. 31.08.2014 r.  
Dopuszczalne są zmiany Regulaminu przez Organizatora.

REGULAMINY KONKURSóW:

77,616,300 unikalne wizyty