MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 02/10/2014 11:40:22

O G Ł O S Z E N I E

O NABORZE WNIOSKóW DOTYCZĄCYCH USUWANIA WYROBóW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH

NA TERENIE GMINY TERESPOL

Urząd Gminy Terespol informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwianiazostanie przeprowadzony nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Terespol w 2015 roku.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się:

1. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą.

2. Spółdzielnie mieszkaniowe.

3. Wspólnoty mieszkaniowe.


Wnioski w dniach od 3 listopada do 28 listopada 2014 r. można składać w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,  Kobylany, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Druk wniosku można pobrać ze strony Urzędu Gminy Terespol http:/ugterespol.bip.lubelskie.pl zakładka /wzory dokumentów/referat infrastruktury i środowiska/ a także osobiście w Urzędzie  Gminy Terespol.

DRUK WNIOSKU

REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

BROSZURA - USUWAMY AZBEST

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 83 411 20 32.

77,568,365 unikalne wizyty