MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

RUSZA PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 07/10/2009 12:22:39

RUSZA PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH

5 PAŹDZIERNIKA DO URZĘDU GMINY TERESPOL WPŁYNĘŁO PISMO Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO INFORMUJĄCE, IŻ WNIOSEK ZŁOŻONY PRZEZ GMINĘ PT. PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH ZOSTAŁ WYBRANY DO DOFINANSOWANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ V:DROGI GMINNE RPO WL NA LATA 2007 – 2013. OZNACZA TO , ŻE DOSTANIEMY ÅšRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA PRZEBUDOWĘ TEJ ULICY. KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI 2 999 528,78 ZŁ I STANOWI 46 % KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU. PO ZŁOŻENIU NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 3 MIESIĘCY ZOSTANIE PODPISANA UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU.

D.Wowczeniuk

87,831,422 unikalne wizyty