MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACYDrukuj

  • 03/11/2014 11:25:31

 ZARZĄDZENIE nr 4/2014
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w sprawie ustalenia dnia 10.11.2014 r. wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto 1 listopada przypadające w sobotę.

 Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –

Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami/ zarządzam co następuje:

 § 1. Ustalam dzień wolny od pracy:

 - za dzień 1 listopada 2014 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 10 listopada 2014 r.

2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Terespol.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

88,986,526 unikalne wizyty