MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NASZA KREW – NASZA OJCZYZNADrukuj

  • 01/12/2014 12:40:19

Klub HDK PCK PSG w Terespolu wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi  służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”
Akcja zorganizowana została  przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Patronami akcji byli:  Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości i Minister Zdrowia. Patronat nad akcją w regionie objął Wójt Gminy Terespol, udzielając wparcia poprzez ogłoszenie akcji na portalu gminy i w Biuletynie Gminy Terespol oraz przekazując  na rzecz  krwiodawców gadżety reklamowe.
Podsumowując akcję, w okresie od 25.10.2014 do 30.11.2014 wzięło w niej udział 75 osób. Łącznie zebrano 33,75 litrów krwi.


ALBUM ZDJĘĆ

77,628,568 unikalne wizyty