MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCHDrukuj

  • 02/12/2014 09:50:04

27 listopada 2014 r. Wojewoda Lubelski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej  WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych”

Koszt realizacji zadania 2.934.555,54 zł.

Dotacja – 1.467.277,77 zł.

Termin realizacji - 30.11.2015 r.

Zadanie obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  1. Przebudowę drogi głównej na Wolnym Obszarze Celnym w Małaszewiczach Małych wraz z budową wydzielonego oświetlenia tej drogi.
  2. Przebudowę drogi na terenie WOC w Małaszewiczach Małych (dz. 363/86, 363/100, 363/90) do Gaspolu.
  3. Przebudowę drogi nr 100821L – utwardzenie pobocza na odcinku od wjazdu na WOC do torów przy E-30.
86,333,128 unikalne wizyty