MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UTWORZENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURYDrukuj

  • 19/12/2014 10:41:13

Informujemy, iż na  podstawie uchwały nr XXXIII/224/14  Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2014 r. w sprawie aktu połączenia instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2015 r. zostają połączone następujące instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Koroszczynie
i utworzona instytucja kultury pn. Gminne Centrum Kultury.
    W związku z  powyższym, z dniem 01.01.2015 r. wszelkie sprawy związane z działalnością kulturalną oraz funkcjonowaniem biblioteki przejmuje nowa instytucja kultury: Gminne Centrum Kultury.
Poniżej podajemy dane adresowe nowej instytucji:
        Gminne Centrum Kultury
        Kobylany, Plac R.Kaczorowskiego 1.
        21-540 Małaszewicze
       tel. 83  411 20 63,  fax :83 411 20 69
       e-mail: biurogck@gminaterespol.pl
       www.gck.gminaterespol.pl

GCK

77,676,842 unikalne wizyty