MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DOTACJE GMINY TERESPOL DO PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIDrukuj

  • 08/01/2015 12:19:46

 DOTACJE GMINY TERESPOL DO PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRóDŁA ENERGIIW 2015r. mieszkańcy naszej gminy mogą uzyskać dotacje z Gminy Terespol do przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się  osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej na budynkach mieszkalnych zamieszkałych i służące celom bytowym. W zakres urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii wchodzą m. in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, itp.

Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia. Dotacja udzielona będzie na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

- 2 000 zł – w przypadku budynku  jednorodzinnego;

- 2 000 zł – w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym do 6 lokali;

- 1 000 zł – na jeden lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych powyżej 6 lokali.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w pierwszej kolejności wniosek. Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol www.ugterespol.lubelskie.pl. / zakładka: wzory dokumentów/Referat Infrastruktury i Środowiska/ wniosek o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia wykorzystujące źródła energii odnawialnej/  lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 4.

Wnioski na  2015 r. należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 15 marca !

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej

77,818,884 unikalne wizyty