MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Ankieta Przygraniczny Obszar Funkcjonalny Aktywne PograniczeDrukuj

  • 16/01/2015 11:43:51

W związku z trwającymi pracami nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze” na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030r. uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze".

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2020r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarczych obszaru oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" na najbliższe lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Logo

 


Ankieta
Przygraniczny Obszar Funkcjonalny Aktywne Pogranicze

86,194,452 unikalne wizyty