MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

JUBILEUSZOWY KONGRES GMIN WIEJSKICHDrukuj

  • 21/10/2009 13:14:44

JUBILEUSZOWY KONGRES GMIN WIEJSKICH
Tegoroczny Kongres Gmin Wiejskich, który odbył się w dniach 15 -16 października br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miał wymiar szczególny, jubileuszowy. Uczestniczyło w nim około 1000 przedstawicieli gmin wiejskich, nie zabrakło również przedstawicieli władz państwowych – Sejmu oraz rządu – oraz reprezentantów struktur unijnych.

NIC O NAS BEZ NAS

takie było motto przewodnie Kongresu.

 

W ciągu dwóch dni obrad w kongresie wzięli udział m.in.: Waldemar Pawlak - Wiceminister, Minister Gospodarki, Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Wypych - Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP, Elżbieta Chojna-Duch -Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Luc Van den Brande - Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande. Swoje przesłanie dla uczestników Kongresu przesłali Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

W Kongresie uczestniczyli również samorządowcy z Gminy Terespol: Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Danuta Wowczeniuk, Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Marzena Andrzejuk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Karol Gójski, Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Finansowej Halina Ostapczuk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Åšreniawski, Inspektor Urzędu Gminy Marlena Szymańska.

Żywe zainteresowanie udziałem w dyskusjach, panelach i debatach pokazuje , że coroczne Kongresy Gmin Wiejskich są wydarzeniami o dużym znaczeniu dla środowiska samorządowego. Jest to doskonałe forum ,na którym samorządowcy spotykają się, aby między innymi wyrazić swoją opinię o projektach zmian legislacyjnych wpływających na zadania, finanse i funkcjonowanie gmin.

Podczas jubileuszowego spotkania poruszane były różne tematy, niejednokrotnie wzbudzające wiele emocji. Taką sprawą jest niewątpliwie kwestia zmian granic administracyjnych. Wielu samorządowców ostro sprzeciwiało się zmianom granic w szczególności na korzyść miast oraz podejmowaniem przez rządzących decyzji sprzecznych z wynikami konsultacji społecznych.
„Coraz więcej miast wybiera sobie do dalszego rozwoju atrakcyjne tereny położone w gminie sąsiedniej. Nic nam do tego, jeśli gmina sąsiednia wyrazi na to zgodę. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy mimo sprzeciwu mieszkańców Rada Ministrów podejmuje decyzję korzystną dla miasta. Nie zgadzamy się na to – argumentował Przewodniczący ZGW RP Mariusz Poznański. „Dziś zmiany granic gmin mogą być dokonywane tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba państwowa” – powiedział Wicepremier Waldemar Pawlak, który jednocześnie przyznał, że dobrym rozwiązaniem byłoby odejście od przepisu, zgodnie z którym ostateczną decyzję o zmianie granicy podejmuje w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Wiele miejsca poświecono też edukacji na obszarach wiejskich. Uczestnicy sprzeciwili się przekazaniu gminom żłobków jako nowego zadania własnego. Zaapelowali także o zmianę systemu wynagradzania nauczycieli poprzez likwidację dodatków socjalnych, dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego jak również ustanowienie standardów oświatowych.

Podsumowaniem Kongresu było przyjęcie stanowisk w następujących sprawach: realizacji zadań oświatowych i podnoszenia jakości nauczania oraz w sprawie zasad postępowania przy zmianie granic. Delegaci wystosowali również apel o przygotowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i poparcie inicjatywy ZGWRP organizacji jesienią 2011 roku w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich.

Wszystkie stanowiska są dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Wiejskich RP www.zgwrp.org.pl.

D.Wowczeniuk

 

84,264,325 unikalne wizyty