MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJUDrukuj

  • 18/02/2015 10:00:36

Gmina Terespol informuje, że na realizację zadania - budowa placu zabaw w Małaszewiczach Dużych otrzymała pomoc finansową,  w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 17 lutego 2015r. Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentowany przez Pana Artura Walaska Wicemarszałka Województwa i  Pana Pawła Nakoniecznego Członka Zarządu Województwa oraz Gmina Terespol reprezentowana przez Pana Krzysztofa Iwaniuka zawarli umowę o przyznaniu pomocy Nr 007000-6930-UM0330829/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę placu zabaw w Małaszewiczach Dużych. Kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej wynosi 49 581,00 zł, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Z uwagi na fakt, iż zadanie to zostało już przez gminę wykonane i są znane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, faktyczna kwota dofinansowania z PROW 2007-2013 (po podpisaniu stosownego aneksu) wyniesie 37 328,00 zł.  Całkowity koszt budowy placu zabaw wyniósł 57 184,80 zł.

Budowa placu zabaw w Małaszewiczach Dużych jest ostatnim zrealizowanym placem zabaw w Gminie Terespol. Budowa tego placu została zrealizowana pod koniec 2014 r. na działce pozyskanej od Lasów Państwowych przez Gminę Terespol. Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy dzieci mają do dyspozycji 23 szt. nowo urządzonych placów zabaw.

Plac zabaw w Małaszewiczach Dużych.

77,688,350 unikalne wizyty