Rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych

 

Opis zadania:

Odcinek rozbudowywanej drogi gminnej nr 100753L - ul. Kodeńska ma długość 374,04 mb, z całkowicie nową nawierzchnią bitumiczną. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5,50mb. Po stronie lewej jezdni wykonany będzie chodnik szerokości 2,00m o nawierzchni z kostki brukowej oraz zjazdy. Po stronie prawej pobocze gruntowe szerokości 1,00m oraz rów odwadniający o szerokości dna 0,40m.