Z chwilą utworzenia samodzielnej Rozmiar: 14264 bajtówgminy wiejskiej Terespol pojawiła się potrzeba powołania własnych służb komunalnych. Terespolskie PGKiM obsługiwało bowiem niemal wyłącznie miasto Terespol. Rada  Gminy utworzyła więc w 1993 roku Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy, które zajęło się w pierwszym rzędzie zorganizowanym wywozem śmieci z terenu gminy. W  1998  roku  na  bazie  GP  z UG  władze  gminy  stworzyły  spółkę komunalną  „Eko-Bug”
Spółka: eksploatuje  gminne  ujęcie  wody w Koroszczynie, konserwuje i utrzymuje sieć wodociągową, buduje wodociągi oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne; eksploatuje oczyszczalnię  ścieków  i  sieci  kanalizacyjne;  organizuje  gospodarowanie odpadami stałymi – odbiera odpady z 220 koszy ulicznych oraz 122 dużych kontenerów 1100-litrowych, a także od 1300 gospodarstw domowych,  eksploatuje  gminne  składowisko  odpadów. 
Ponadto sprzedaje i przewozi kruszywa naturalne z kopalni w Lebiedziewie (uruchomiono ją w 1996 roku) i Małaszewiczach Małych; pielęgnuje tereny zielone; obsługuje oczyszczalnie ekologiczne (zagrodowe), zajmuje się też zimowym i letnim utrzymaniem dróg i poboczy. Wykonuje również inne usługi dla mieszkańców.EKO-BUG Spółka z o.o.
Kobylany, ul. Słoneczna 7      
21-540 Małaszewicze
tel.: (83) 375 15 39
fax.: (83) 375 15 35
kom.: 693 831 713
e-mail: ekobug@tlen.pl
*
pogotowie  wod-kan:
605 431 429
*
godz. otwarcia biura:
pn.-pt. 7.30 - 15.30