1. Jak oceniasz ogólną jakość wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo?

 2. bardzo dobra
  dobra
  dostateczna
  zła

 3. Który z parametrów wody wydaje się zły i wymaga poprawy:

 4. przejrzystość
  smak
  zapach
  za duże ciśnienie
  za małe ciśnienie
  inny, wymienić jaki

 5. Jak oceniasz ogólną jakość odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo?

 6. bardzo dobra
  dobra
  dostateczna
  zła

 7. W skali od 1 (trudny) do 5 (łatwy) określ dostęp do informacji na temat:

 8. stawek i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków      1     2     3     4     5
  świadczonych usług      1     2     3     4     5
  jakości dostarczanej wody 1     2     3     4     5
  przerw w dostawach wody lub awariach      1     2     3     4     5
  przerw w odbiorze ścieków lub awariach 1     2     3     4     5

 9. Z jakiego dostępu do informacji na w/w tematy chciałbyś korzystać?


 10. internet
  tablica ogłoszeń w urzędzie gminy
  kontakt telefoniczny
  ogłoszenie w prasie miejscowej
  w biurze obsługi klienta Przedsiębiorstwa
  inny, jaki

 11. Jeżeli byłeś w Przedsiębiorstwie to jak oceniasz sposób załatwienia Twojej sprawy w skali od 1 (niedostatecznie) do 5 (bardzo dobrze)?

 12. 1
  2
  3
  4
  5

 13. Czy składałeś skargę, zapytanie w Przedsiębiorstwie?

 14. tak
  nie


  Pytania 8 i 9 dotyczą osób, które w p. 7 odpowiedziały TAK

 15. Czy jesteś zadowolony ze sposobu załatwienia skargi, zapytania przez Przedsiębiorstwo?

 16. tak
  nie
  nie dotyczy

 17. Czy masz jakieś uwagi do sposobu załatwiania spraw przez Przedsiębiorstwo?

 18. tak
  nie
  jeśli tak to jakie


 19. Jak ogólnie oceniasz działalność Przedsiębiorstwa?

 20. bardzo dobra
  dobra
  dostateczna
  zła
  Bardzo zła

 21. Określ kilka informacji o sobie i swoim gospodarstwie domowym:

 22. wiek:
        do 25 lat     25-50 lat     powyżej 50 lat
  wykształcenie:
        podstawowe i zasadnicze      średnie i pomaturalne      wyższe
  mieszkam w:
        domku jednorodzinnym     gospodarstwie rolnym     budynku wielorodzinnym
  liczba osób mieszkających w moim gospodarstwie domowym:
        1-2     3-4     5-6     powyżej 6

  MIEJSCOWOŚĆ