GMINA TERESPOL
20 lat później


W ten oto sposób przyroda, wspomagana twórczym wysiłkiem człowieka stworzyła to miejsce na ziemi przyjazne zarówno jego mieszkańcom, jak i tym, którzy zechcą je odwiedzić.
Tak oto dorzecze Bugu, Krzny i małej rzeczki Czapelki wabi wrażliwego na piękno natury i spragnionego dziejowej refleksji turystę, pielgrzyma, podróżnika. Tak też rodzą się perspektywy rozwojowe gminy Terespol, jakże bogatej w naturalne walory i turystyczno przyrodnicze atrakcje, wiele obiecującą infrastrukturę, a zwłaszcza obfitego w wartościowych, dobrych ludzi. Ludzi gościnnych i życzliwych, ludzi o czystych sercach, rękach i intencjach, otwartych na zmiany, pracowitych i uczciwych.
Zapraszamy w odwiedziny do pięknie położonej na granicy Unii Europejskiej i zarazem granicy polsko białoruskiej gminy Terespol! Przybywajcie, aby tu wypoczywać, modlić się, być może inwestować i pozostać tu, na styku Wschodu i Zachodu, by ubogacać tę kulturę o nowe wartości, czy też zrobić krok za granicę UE.