Lp.

Data przebiegu wyborów

Miejscowość

Liczba osób

liczba osób uprawnionych do głosowania

Wybrany sołtys

Rada Sołecka

1.       

28.02.2011 r.

Podolanka

17

43

Wiesław Celiński

1.Domańska Aneta,

2.Myć Anna,

3.Popławski Andrzej

2.       

28.02.2011 r.

Małaszewicze

160

1443

Aldona Woromiej

1.Domańska Aneta,

2.Chomik Jacek,

3.Korneluk Kamila,

4.Dąbrowska Katarzyna

3.       

01.03.2011 r.

Zastawek

25

119

Andrzej Bednarczyk

1.Bagroński Mariusz,

2.Harasimiuk Grzegorz,

3.Åšreniawski Wojciech

4.       

01.03.2011 r.

Małaszewicze Duże

64

392

Artur Łozak

1.Wieczasek Dorota,

2.Myśliwiec Arkadiusz,

3.Szymański Jacek,

4.Demczuk Piotr,

5.Wowczeniuk Mariusz

5.       

02.03.2011 r.

Polatycze

26

131

Barbara Szkuta

1.Kozicki Grzegorz,

2.Weremczuk Leon,

3.Osuch Sławomir.

 

6.       

02.03.2011 r.

Małaszewicze Małe

68

427

Marek Kuć

1.Selerski Adam,

2.Dac Radosław,

3.Lutyk Bogdan.

 

7.       

03.03.2011 r.

Kuzawka

32

98

Kazimierz Dyczkowski

1.Knigawka Marek,

2.Stefaniuk Jacek,

3.Urbański Stanisław.

8.       

03.03.2011 r.

Kobylany

100

370

Halina Ostapczuk

1.Gmur Zbigniew,

2.Chwesiuk Wiesław,

3.Zadrożny Waldemar,

4.Kidanowicz Ryszard,

5.Kuźnicka Halina.

9.       

04.03.2011 r.

Łobaczew Mały

104

247

Anna Puzaitis

1.Stefaniuk Marta,

2.Puzia Teresa,

3.Dobrowolska Marta,

4.Gawryluk Grzegorz,

5.Krzyżanowska Małgorzata.

10.   

04.03.2011 r.

Koroszczyn

55

494

Iwona Mikitczuk

1.Maciuk Justyna,

2.Homziuk Józef,

3.Skowronek Sabina,

4.Cydejko Janusz.

11.   

07.03.2011 r.

Lechuty Duże

42

116

Marek Pietrusik

1.Iwaniuk Tadeusz,

2.Koczkodon Zbigniew,

3.Jakuszko Wiesław.

12.   

07.03.2011 r.

Łobaczew Duży

102

316

Alicja Ejfler

1.Demidziuk Dorota,

2.Rumowski Krzysztof,

3.Dragun Łukasz.

13.   

08.03.2011 r.

Łęgi

51

104

Ewa  Krzysztofowicz

1.Marciniuk Wiesław,

2.Grabowski Edmund,

3.Sebastjaniuk Mieczysław.

14.   

08.03.2011 r.

Lebiedziew

65

287

Anna  Gralak

1.Głowacka Teresa,

2.Jaroszuk Ewa,

3.Jaroszuk Janina,

4.Kisiel Henryk,

5.Pietraszuk Roman.

15.   

09.03.2011 r.

Krzyczew

26

129

Barbara  Kopciuszuk

1.Pietraszuk Joanna,

2.Wawryniuk Wojciech,

3.Zagor Anna.

16.   

10.03.2011 r.

Kukuryki

12

41

Barbara  Lubeńczuk

1.Łojko Henryk,

2.Pietraszuk Iwona,

3.Zmińczuk Jarosław.

17.   

10.03.2011 r.

Samowicze

59

180

Jan Krzyżanowski

1.Stasiak Marek,

2.Kamockaja Agnieszka,

3.Chwałek Bożena,

4.Wasiluk Antoni,

5.Ignaciuk Krzysztof.

18.   

11.03.2011 r.

Starzynka

26

40

Zbigniew Kaliszuk

1.Stefaniuk Maria,

2.Romaniuk Bogusław,

3.Stermiczuk Mirosław.

19.   

11.03.2011 r.

Neple

44

209

Ryszard Kucharski

1.Szabluk Józef,

2.Kozak Mirosław,

3.Stasiak Mariusz,

4.Łozak Andrzej.

20.   

14.03.2011 r.

Lechuty Małe

15

53

Jerzy Lubeńczuk

1.Głuch Dariusz,

2.Jankowski Robert,

3.Tarasiuk Marianna.

21.   

14.03.2011 r.

Dobratycze Kol.

17

77

Roman Naumiuk

1.Kwieciński Mirosław,

2.Siwagow Franciszka,

3.Bielecki Mariusz.

22.   

15.03.2011 r.

Murawiec - Żuki

25

80

Ryszard Chwesiuk

1.Bliźniuk Jerzy,

2.Choda Walenty,

3.Gregorczuk Anna.

23.   

15.03.2011 r.

Michalków

35

101

Krzysztof Harasimiuk

1.Żuk Teresa,

2.Parafiniuk Bogdan,

3.Harasimiuk Jan,

4.Płandowski Janusz.

24.   

16.03.2011 r.

Kołpin - Ogrodniki

13

40

Adam Moroz

1.Łukasik Grzegorz,

2.Moroz Agata,

3.Twarowski Piotr.

25.   

16.03.2011 r.

Bohukały

37

209

Krzysztof Klebanik

1.Jawtoszuk Andrzej,

2.Wasyluk Krzysztof,

3.Weremczuk Ryszard.