Główne cele projektu:

 • zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
 • wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
 • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
 • wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
 • poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych.

Główne działania

Projekt podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządów i ich priorytety. Wszyscy uczestnicy będą realizowali wspólnie minimalny zakres (portal regionalny i serwisy informacyjne).
Stan infrastruktury informatycznej województwa lubelskiego po realizacji projektu zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie i modernizacji posiadanych dotychczas zasobów.

Etapy i zakres realizacji:

 1. Modernizacji i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej – polegająca na wymianie przestarzałych technologicznie komputerów, a także jeśli wymagać będzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urzędach nie posiadających potzrebnej infrastruktury sieciowej.
 2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum przetwarzania danych:
 • urządzenia aktywne sieci w tym: routery, switch’e, firewall’e,
 • serwery: webowe, aplikacyjne, bazodanowe, backupu, poczty elektronicznej
  część regionalna
 • urządzenia aktywne sieci: routery, firewall’e
  część lokalna
 • urządzenia aktywne sieci: switche
 • komputery, serwery aplikacji i baz danych
 1. Zakup i instalacja oprogramowania – konieczne jest zaprojektowanie i stworzenie  serwisu internetowego służącego do obsługi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawierającego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędów i podległych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-usług  odpowiedzialna za komunikację z klientem, system płatności, formularze elektroniczne w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpieczeństwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, moduł wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu płatności, system weryfikacji podpisu elektronicznego.
 2. Wdrożenie systemu – System informatyczny umożliwi gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych. Jest to także wzrost bezpieczeństwa
  i ochrony danych, sprawna obsługa użytkowników, a także otoczenie prawne użytkowników rejestru.
 3. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej
  z wykorzystaniem e-learningu.
 4. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety wśród Partnerów, statystyki z systemu.
 5. Promocja – działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

http://wl.lubelskie.pl/