Utylizacja odpadów komunalnych z terenu gminy odbywa się na wysypisku gminnym w rejonie wsi Lebiedziew, uruchomionym w 1990 r. Wysypisko o powierzchni 1,24 ha jest odizolowane od podłoża, ogrodzone siatką, posiada drogę dojazdową oraz wyznaczoną strefę ochrony sanitarnej o promieniu 1 000 mb. Jest tu także wylewisko, obecnie niewykorzystywane.
Gmina Terespol jest jedną z nielicznych gmin w województwie lubelskim mającą wdrożony i sprawnie funkcjonujący system usuwanie odpadów z terenu poszczególnych posesji.
We wszystkich wsiach gminy rozprowadzono po preferencyjnych cenach 110- litrowe pojemniki na śmieci. Zakupiło je 1 300 gospodarstw podpisując stałe umowy na wywóz śmieci ze spółką "Eko-Bug" (po preferencyjnych stawkach). Ponadto w prawie każdym sołectwie ustawiono przydrożne kosze uliczne. W gminie ustawiono też 20 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkła, papieru, plastiku).
Aby zainteresować mieszkańców wsi sprawa ochrony środowiska przed odpadami i śmieciami oraz utrzymaniem czystości w zagrodach i miejscowościach, gmina zorganizowała w 1996 r. konkurs poświecony właśnie tej problematyce. Wzięło w nim udział 7 wsi. I miejsce uzyskał łobaczew Mały, (nagroda 8 000 zł), II miejsce - Kobylany (5 500 zł), III miejsce - Małaszewicze Duże (3 500 zł). Nagrody przeznaczono na ochronę środowiska.