MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, KoroszczynDrukuj

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSK
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGOPołączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn.

Drogi te przebiegają na terenie Gminy Terespol, od drogi Celnej Koroszczyn – Kukuryki, przez drogę krajowa nr 2 Warszawa – Terespol, linię kolejową Warszawa – Terespol, obok „Naftobaz” w Małaszewiczach, przez Zastawek do Lebiedziewa, gdzie łączą się z nadbużańską drogą wojewódzką nr 816 Terespol – Włodawa – Chełm.

 


 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego – 2004 – 2006.

Wartość projektu: 13.989.635,06 zł.

Udział w kosztach kwalifikowanych:
- 75 % - EFRR
- 25 % - Powiat Bialski i Gmina Terespol – po 12,5 %.

Czas realizacji inwestycji: III 2007 – VI 2008 r.

Kontrakt realizują:
- wykonawca robót drogowych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w Białej Podlaskiej
- nadzór inżynierski – Inżynier Kontraktu – INVESTCOM Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

 Dane techniczne projektu:

- długość dróg – 12,2 km , szerokość jezdni 6,00 m, nośność dróg 100kN/oś.

- obiekty mostowe: 13 przepustów, 2 mosty.

Mosty przebudowano z żelbetowych o nośności 15 ton na obiekty z blach falistych stalowych ocynkowanych o nośności 40 ton i wymiarach:

- most na rzece Czapelka k/Lebiedziewa: światło poziome 5,18 m, światło pionowe 3,48 m, długość dołem 18,6 m, długość górą 12,8 m.

- most na cieku Podolanka (koło Naftobaz Małaszewicze): światło poziome 3,08 m, światło pionowe 2,08 m, długość dołem 17,4 m, długość górą 13,7 m.

Ponadto projekt obejmuje: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe oraz przebudowę niektórych urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z budową (telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe).

Wykonano w całości odcinek od drogi celnej w Koroszczynie do drogi krajowej nr 2, wykonano w 90 % odcinek drogi Zastawek – Lebiedziew, trwają prace na odcinku Kobylany – Małaszewicze Nafobazy.

Zaawansowanie robót na 31 października 2007 r. przekroczyło 65 %.
77,694,751 unikalne wizyty