MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

BUDOWA ULIC SPACEROWEJ I SŁONECZNEJ W KOROSZCZYNIEDrukuj

BUDOWA ULIC SPACEROWEJ I SłONECZNEJ W KOROSZCZYNIE

Projekt obejmował budowę ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w miejscowości Koroszczyn , gmina Terespol. Długość dróg wynosi ogółem 1451, 8 mb, w tym o nawierzchni asfaltowej 1166,8 mb i 285 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Roboty obejmowały budowę nawierzchni ulic, zjazdów, chodników, parkingów dla samochodów osobowych, pętli nawrotowej i przepustu.

 Ulica Spacerowa
Wykonano ulicę o szerokości 5 m
z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2m i 2,5 m i obustronnymi pasami zieleni,
z powierzchniowym odwodnieniem jezdni
i chodników. Została wykonana droga manewrowa, która dodatkowo pełni funkcję pętli nawrotowej dla szkolnego autobusu.


 Ulica Słoneczna

Wykonano ulicę o szerokości 5 m
z poboczami gruntowymi o szerokości 1m – 1,5 m.

Ze względu na odprowadzenie dużych ilości wody w okresie wiosennych roztopów przelewające się przez jezdnię wykonano wzmocnienie konstrukcji drogi. Była to istotna przyczyna wzrostu wartości inwestycji, lecz daje to gwarancję trwałości drogi.

Ogółem wartość inwestycji finansowanej w całości z budżetu gminy wyniosła 1688735,48 zł.

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym - PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk Biała Podlaska
77,688,414 unikalne wizyty