MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol ETAP -1Drukuj

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSK
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

Images: articles


Budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol ETAP -I

 


W trakcie realizacji jest inwestycja "Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol ETAP -I" Od momentu zawarcia umowy z wykonawcą upłyneło trzy miesiące. W chwili obecnej została wykonana dokumentacja projektowa oraz zostały  złożone niezbędne dokumenty wymagane do  rozpoczęcia budowy sieci szerokopasmowej. Na budynkach w miejscowościach Lebiedziew, Małaszewicze, Małaszewicze Małe, Kobylany, Koroszczyn, łęgi, Bohukał oraz Neplach pojawiły się pierwsze instalacie anten. Termin zakończenia inwestycji wynikający z zawartej umowy przypada na 10 stycznia 2008 r.


77,828,310 unikalne wizyty