Jakie dokumenty są wymagane przy wymianie dowodu osobistego?
Aby wymienić dowód należy:

- wypełnić wniosek i złożyć go osobiście w pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Terespol oraz dołączyć do niego 2 fotografie (fot. powinna zawierać lewy półprofil z widocznym lewym uchem na jasnym tle),

- dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która nie wstąpiła w związek małżeński lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, (odpisy dla potrzeb wymiany dowodów są wydawane bezpłatnie w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie działania którego osoba urodziła się lub wstąpiła w związek małżeński – odpisy można uzyskać drogą pocztową).
Osoby, których akty sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Terespolu nie dostarczają odpisów, a jedynie są zobowiązane do uzyskania potwierdzenia na wypełnionym wniosku o wymianę dowodu w USC Terespol.

---------------------------------------------------------------------------------------