MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINA TERESPOL 20 lat późniejDrukuj

  • 19/07/2010 15:01:49
W ten oto sposób przyroda, wspomagana twórczym wysiłkiem człowieka stworzyła to miejsce na ziemi przyjazne zarówno jego mieszkańcom, jak i tym, którzy zechcą je odwiedzić.
Tak oto dorzecze Bugu,
Krzny i małej rzeczki Czapelki wabi wrażliwego na piękno natury i spragnionego dziejowej refleksji turystę, pielgrzyma, podróżnika. Tak też rodzą się perspektywy rozwojowe gminy Terespol, jakże bogatej w naturalne walory i turystyczno przyrodnicze atrakcje, wiele obiecującą infrastrukturę, a zwłaszcza obfitego w wartościowych, dobrych ludzi. Ludzi gościnnych i życzliwych, ludzi o czystych sercach, rękach i intencjach, otwartych na zmiany, pracowitych i uczciwych.
Zapraszamy w odwiedziny do pięknie położonej na granicy Unii Europejskiej i zarazem granicy polsko białoruskiej gminy Terespol! Przybywajcie, aby tu wypoczywać, modlić się, być może inwestować i pozostać tu, na styku Wschodu i Zachodu, by ubogacać tę kulturę o nowe wartości, czy też zrobić krok za granicę UE.
87,713,590 unikalne wizyty