MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – CO DALEJ ?Drukuj

  • 08/04/2011 10:53:16

Temat przejścia pieszego nabiera rumieńców. W dniu 7 kwietnia br.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu odbyło się kolejne spotkanie  dotyczące realizacji planowanego ruchu pieszego pomiędzy  Brześciem a Terespolem.  Wizyta miała charakter typowo roboczy, wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich instytucji zainteresowanych realizacją tego projektu zarówno ze stronny polskiej jak i białoruskiej m.in. Konsul RP w Brześciu, Zastępca Mera Brześć, Główny architekt Brześcia,  przedstawiciel Wojewody, Starosta Bialski, samorządowcy z Miasta i Gminy Terespol oraz służby graniczne obu państw. Rozpoczynając spotkanie Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk podkreślił , że miasto Brześć oprócz gigantycznej pracy koncepcyjnej dotyczącej zagospodarowania terenów wokół Twierdzy Brześć  deklaruje również podjęcie wszelkich starań by możliwa była budowa mostu łączącego Brześć i Terespol, by barierą w  wykorzystanie turystycznym kompleksu twierdzy nie była granica. Pomyślna realizacja tego zadania byłaby ukoronowaniem wieloletnich działań na rzecz utworzenia ruchu pieszego do Brześcia, którego orędownikiem od wielu lat  jest Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.
Bardzo obiecujący, jest fakt, że udało nam się zainteresować tym tematem naszych parlamentarzystów, którzy są po wstępnych rozmowach z Ministrem MSZ, który wskazał osobę , która będzie ten temat pilotowała. Mam nadzieję, że więcej szczegółów tych działań będziemy znali podczas kolejnego spotkania na początku czerwca – powiedział Burmistrz.
Jak wynika z przedstawionych prezentacji przez stronę białoruską i wystapienia Zastępcy Mera Brześcia, prace po stronie białoruskie dotyczące kompleksowej rewitalizacji kulturalno-turystycznej twierdzy są bardzo zaawansowane, są już konkretne daty poszczególnych etapów realizacji jak i przyznane środki finansowe. Plany rekonstrukcji obejmują: budowę łącznie 13 obiektów, gdzie będą hotele, kawiarnie, muzea. Mowa jest o rekonstrukcji obiektów klasztornych, XIII-wiecznego zamku, trzech mostów.  Niezależnie od faktu czy uda się stronom doprowadzić do budowy mostu dla ruchu pieszego , budowa  infrastruktury wokół twierdzy będzie realizowana. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie po stronie białoruskiej. Budowa mostu pieszego doskonale wpisuje się w te zamiary i dzisiaj już widać że budowa przejścia dla pieszych, którym przez odbudowany most Terespolski, turyści mogliby pieszo dotrzeć do twierdzy brzeskiej dla obu stron jest priorytetem. Oprócz wykorzystania turystycznego bardzo istotne jest też udrożnienie ruchu przez granicę, która dzisiaj stanowi olbrzymią barierę, natomiast po uruchomieniu małego ruchu granicznego czas przekraczania niewątpliwie się jeszcze wydłuży.
Wstępną koncepcję przejścia pieszego od  ulicy Wspólnej w Terespolu przez tzw. rogatkę w kierunku Twierdzy Brzeskiej  przedstawił Sekretarz Miasta Terespol Józef Paderewski. Jest to znacznie lepsza alternatywa dla ruchu pieszego poprzez rozszerzenie zasięgu działania istniejącego przejścia granicznego, niż wydzielenie dodatkowego pasa  dla pieszych na istniejącym Moście Warszawskim.


D.Wowczeniuk

77,616,438 unikalne wizyty