MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POWRÓT PO 20 LATACHDrukuj

  • 29/02/2012 11:33:29

28 lutego 2012 r.  w Łobaczewie Małym odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Terespol z okazji XX lecia Gminy Terespol  z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Pana Mariana Starownika, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego  Pana Sławomira Sosnowskiego, Wicestarosty  Bialskiego Pana  Jana Bajkowskiego, Wójta Gminy Terespol Pana Krzysztofa Iwaniuka,  radnych wszystkich kadencji, sołtysów wszystkich kadencji, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy oraz mediów. Wybór daty tej uroczystości i miejsca nie był przypadkowy. Dokładnie 20 lat temu, 28 lutego 1992 roku w tej samej świetlicy miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Terespol.  

Uroczystego otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk.  Następnie przypomniał  historię powstania samorządu gminy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk, który przedstawił dokonania tych minionych 20 lat naszej gminy.

Obchody jubileuszu były szczególną okazją do przedstawienia i uhonorowania ludzi, którzy na rzecz gminy pracowali, którzy ją tworzyli bądź aktywnie wspierali w całym dwudziestoleciu.

 

Uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych nadanych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi Pan Jan Krzyżanowski ,

Brązowym Krzyżem Zasługi  Pan Józef Åšreniawski.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

Pani Krystyna Giercuszkiewicz

Pani Aniela Jarmoszuk

Pani Alicja Marczuk

Pan Józef Pańkowski

Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę:

Pan Zenon Tarasiuk

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski uhonorował Medalami pamiątkowymi Województwa Lubelskiego osoby, które od 1992 r. nieprzerwanie pełnią funkcję w samorządzie gminy Terespol. Medal za zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego otrzymali:

Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk

Radny Gminy Terespol  Jan Krzyżanowski

Skarbnik Gminy Wiesława Szymańska  

Sekretarz Gminy Bogdan Daniluk.


 

 

FILM: POWRóT DO PRZESZŁOÅšCI GMINY TERESPOL 1992-2012

Wolą Rady Gminy Terespol było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Terespol. Tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano Panią Genowefę Albertynę Ziębę wieloletnią radną, za swoją postawę społecznika, za poświęcenie części swojego życia na działalność publiczną, która poprzez wieloletnią pracę na rzecz swojej miejscowości, gminy i powiatu zyskała szacunek i zaufanie tutejszej społeczności, która trwale zapisała się na kartach tworzących historię Gminy Terespol.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Terespol oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli okolicznościowe grawertony z okazji obchodzonego jubileuszu  Wicewojewodzie Lubelskiemu Panu Marianowi Starownikowi, Wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego  Panu Sławomirowi Sosnowskiemu, Wicestaroście Bialskiemu Panu  Janowi Bajkowskiemu. Okolicznościowe grawertony otrzymali również wszyscy obecni na tym uroczystym jubileuszu.

Biuletyn: Obraz Gminy Terespol po 20 latach

77,826,733 unikalne wizyty